Header nieuwbouw Ezelsdijk

Nieuwbouw Ezelsdijk

Herontwikkeling in Utrecht

Wat –

Over het project

Aan de Jan van Galenstraat/Huizingalaan in Utrecht staat een woonblok met voorzieningen op de begane grond. Haaks op dit gebouw staat aan de Van Ginnekenlaan nog een woonblok. In totaal bevinden zich hier 40 huurwoningen en 8 winkelruimten. Beide gebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe.

De eigenaar van het pand heeft met de gemeente Utrecht een richtinggevend programma voor herontwikkeling opgesteld, met onder andere ruimte voor woningen, dagwinkels en een (discount)supermarkt. De buurt heeft zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt. Daarom zijn in 2021 alternatieve scenario’s voor de invulling van de begane grond onderzocht. De gemeenteraad heeft in mei 2023 gevraagd een aangepast scenario verder uit te werken. Dit scenario bestaat uit een ondergrondse garage voor auto’s en fietsen, een iets ruimere (discount)supermarkt dan die op het Willem van Noortplein, 6 dagwinkels, een gezondheidscentrum en rond de 90 appartementen waarvan 40 sociale huur. Ook de openbare ruimte tussen de gebouwen wordt meegenomen in de herontwikkeling. De logistiek, het laden en lossen, vindt plaats aan de kant van de Kardinaal de Jongweg.

De herontwikkeling biedt een mooie kans voor een kwaliteitsverbetering in de buurt. En we werken mee aan de ambitie van de gemeente Utrecht om meer woningen te bouwen binnen de bestaande stad, en zo te voorzien in de grote woningbehoefte.

Waarom -

Sloop-nieuwbouw

De mogelijkheid tot het renoveren van de panden is onderzocht, dit bleek niet rendabel en duurzaam. Met het renoveren van de bestaande woningen loop je tegen een maximaal haalbare verduurzaming aan. De huidige woningen kunnen nooit voldoen aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld energieverbruik als nieuwbouwwoningen. Om kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige woningen te realiseren is sloop en nieuwbouw de enige optie.

Nieuwe woningen brengen meer voordelen met zich mee. We verbeteren de toegankelijkheid van de gebouwen, de woningen worden geschikter gemaakt voor bewoners in verschillende levensfasen en het wooncomfort wordt aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast van de naastgelegen Kardinaal de Jongweg.

Daarnaast bieden sloop en nieuwbouw kansen voor de verbetering van de openbare ruimte. In het nieuwe ontwerp passen we bijvoorbeeld de dichte ‘achterkant’ van het gebouw aan, om de sociale veiligheid te vergroten.

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 3

Wanneer -

Het proces