Wat -

Over het project

Aan de Jan van Galenstraat/Huizingalaan in Utrecht staat een woonblok met voorzieningen in de plint (begane grond). Haaks op dit gebouw staat aan de Van Ginnekenlaan nog een woonblok. In totaal bevinden zich hier 40 huurwoningen en acht winkelruimten. Beide gebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe.

Met de gemeente Utrecht is een richtinggevend programma opgesteld. Er wordt gedacht aan circa 104 (huur)appartementen waarvan 40 sociale huur, een (discount)supermarkt, twee tot vijf dagwinkels en een parkeergarage onder de gebouwen. Ook de openbare ruimte tussen de gebouwen wordt meegenomen in de herontwikkeling. De buurt heeft zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt. Daarom worden alternatieve scenario’s voor de invulling van de plint onderzocht.

De herontwikkeling biedt een hele mooie kans voor een kwaliteitsverbetering in de buurt. En we werken mee aan de ambitie van de gemeente Utrecht meer woningen te bouwen binnen de bestaande stad, om te voorzien in de grote woningbehoefte.

Waarom -

Sloop-nieuwbouw

De mogelijkheid tot het renoveren van de panden is onderzocht, dit bleek niet rendabel en duurzaam. Met het renoveren van de bestaande woningen loop je tegen een maximaal haalbare verduurzaming aan, deze kunnen nooit voldoen aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld energieverbruik als nieuwbouwwoningen. Om kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige woningen te realiseren is sloop/nieuwbouw de enige optie.

Nieuwe woningen brengen meer voordelen met zich mee. We verbeteren de toegankelijkheid van de gebouwen, de woningen worden levensloopbestendiger en het wooncomfort wordt aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast van de naastgelegen Kardinaal de Jongweg.

Daarnaast biedt het kansen voor de verbetering van de openbare ruimte. Zo passen we bijvoorbeeld in het nieuwe ontwerp de dichte ‘achterkant’ van de winkelstrip aan, om de sociale veiligheid te vergroten.

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 3

Wanneer -

Het proces

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 2

We staan aan het begin van het planproces. In 2019 is een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente. Onderdeel van dit intentiedocument is het richtinggevend programma voor de nieuwbouw. Samen met de gemeente wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen onderzocht. Deze verkenning is, naar aanleiding van reacties uit de buurt, uitgebreid met een alternatieve invulling van de plint.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van diverse scenario’s voor de invulling van de plint onderzocht. De volgende stap zou zijn om dit uit te werken in een concreet schetsontwerp. Maar voor we dat doen, geeft de wethouder bestuurlijk richting aan de uitwerking van de plannen. In het eerste kwartaal van 2022 volgt een raadsbrief en daarna een commissievergadering met raadsleden. Voorafgaand hieraan hebben we in december 2021 de scenario’s voorgelegd aan de buurt. De reacties op de plannen worden meegenomen in de verdere uitwerking. U vindt ze hieronder.

Tijdlijn

Met de omgeving -

Wilt u meedenken?

Eind 2020 zijn we in gesprek gegaan met omwonenden over de nieuwbouwplannen. We vroegen hen naar de kwaliteiten van de buurt, wat we kunnen verbeteren, waar we rekening mee moeten houden en naar zorgen, aandachtspunten en wensen.  Het verslag van de gesprekken vindt u hier. Vervolgens heeft ook de buurtvereniging Ezelsdijk een enquête gehouden in de buurt. Het resultaat bevestigt ons beeld uit de gesprekken.

Gedurende 2021 is aanvullend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een kleinere supermarkt en de toekomstige verkeerssituatie. Hoewel de resultaten nog niet definitief zijn vastgesteld, hebben we in december 2021 mogelijke scenario’s voor de herontwikkeling gepresenteerd aan de buurt. Om omwonenden alvast een beeld te geven van hoe het er mogelijk uit kan zien. De reacties op dit ‘aanzet tot een ontwerp’ nemen we mee in het vervolgproces. Tijdens de bijeenkomsten hebben we veel input en vragen gekregen. We verwachten begin januari alle antwoorden te kunnen delen. In de tussentijd kunt u alvast de presentatie, een korte terugkoppeling en de gestelde vragen nalezen.

Wilt u van volgende meedenkmomenten op de hoogte gehouden worden? Meld u dan hieronder aan.

Voor de gemeentelijke procedures en formele inspraakmogelijkheden kunt u terecht op de projectsite van de Gemeente Utrecht.

Jan van galenstraat

Wie -

Betrokken partijen

logo's nieuwbouw

Nieuwbouw Ezelsdijk is een initiatief van de Kerckebosch Groep in samenwerking met de gemeente Utrecht. Blauw architecten zorgt voor het ontwerp van het project. Dietz zorgt voor het communicatie- en participatieproces.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en voortgang van het project?

Meld u aan voor de klankbordgroep!

We vinden het belangrijk u goed te informeren over de voortgang van de plannen en uw reactie te horen bij iedere vervolgstap. Daarom richten we een klankbordgroep met omwonenden op die willen meedenken over hoe en wanneer we de buurt hier zo goed mogelijk bij kunnen betrekken. In het afgelopen jaar heeft een vertegenwoordiging van de buurtvereniging Ezelsdijk deze rol, op eigen initiatief, op zich genomen. Daar zijn wij de buurtvereniging dankbaar voor. Met de oprichting van de klankbordgroep breiden we deze gesprekken verder uit met meer omwonenden die willen meedenken. Heeft u interesse om aan de klankbordgroep deel te nemen? Meld u dan aan via onderstaande link!