Wat -

Over het project

Aan de Jan van Galenstraat/Huizingalaan in Utrecht staat een woonblok met voorzieningen in de plint (begane grond). Haaks op dit gebouw staat aan de Van Ginnekenlaan nog een woonblok. In totaal bevinden zich hier 40 huurwoningen en acht winkelruimten. Beide gebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe.

Met de gemeente Utrecht is een richtinggevend programma opgesteld. Er wordt gedacht aan circa 104 (huur)appartementen waarvan 40 sociale huur, een (discount)supermarkt, twee tot vijf dagwinkels en een parkeergarage onder de gebouwen. Ook de openbare ruimte tussen de gebouwen wordt meegenomen in de herontwikkeling. De buurt heeft zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt. Daarom worden alternatieve scenario’s voor de invulling van de plint onderzocht.

De herontwikkeling biedt een hele mooie kans voor een kwaliteitsverbetering in de buurt. En we werken mee aan de ambitie van de gemeente Utrecht meer woningen te bouwen binnen de bestaande stad, om te voorzien in de grote woningbehoefte.

Waarom -

Sloop-nieuwbouw

De mogelijkheid tot het renoveren van de panden is onderzocht, dit bleek niet rendabel en duurzaam. Met het renoveren van de bestaande woningen loop je tegen een maximaal haalbare verduurzaming aan, deze kunnen nooit voldoen aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld energieverbruik als nieuwbouwwoningen. Om kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige woningen te realiseren is sloop/nieuwbouw de enige optie.

Nieuwe woningen brengen meer voordelen met zich mee. We verbeteren de toegankelijkheid van de gebouwen, de woningen worden levensloopbestendiger en het wooncomfort wordt aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast van de naastgelegen Kardinaal de Jongweg.

Daarnaast biedt het kansen voor de verbetering van de openbare ruimte. Zo passen we bijvoorbeeld in het nieuwe ontwerp de dichte ‘achterkant’ van de winkelstrip aan, om de sociale veiligheid te vergroten.

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 3

Wanneer -

Het proces

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 2

We staan aan het begin van het planproces. In 2019 is een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente. Onderdeel van dit intentiedocument is het richtinggevend programma voor de nieuwbouw. Samen met de gemeente wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen onderzocht. Deze verkenning is, naar aanleiding van reacties uit de buurt, uitgebreid met een alternatieve invulling van de plint.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van diverse scenario’s voor de invulling van de plint onderzocht. De volgende stap zou zijn om dit uit te werken in een concreet schetsontwerp. Maar voor we dat doen, leggen we de scenario’s voor aan de buurt om de reactie daarop mee te kunnen nemen in een keuze voor de verdere uitwerking. We verwachten dit in het najaar van 2021 te kunnen presenteren.

Tijdlijn

tijdlijn ezelsdijk 2

Met de omgeving -

Wilt u meedenken?

Eind 2020 zijn we in gesprek gegaan met omwonenden over de nieuwbouwplannen. We vroegen hen naar de kwaliteiten van de buurt, wat we kunnen verbeteren, waar we rekening mee moeten houden en naar zorgen, aandachtspunten en wensen.  Het verslag van de gesprekken vindt u hier. Vervolgens heeft ook de buurtvereniging Ezelsdijk een enquête gehouden in de buurt. Het resultaat bevestigt ons beeld uit de gesprekken.

We blijven graag met u in gesprek over de plannen. Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van diverse scenario’s voor de invulling van de plint (begane grond). Als dit onderzocht is, leggen we de varianten graag aan u voor. Zo kunnen we uw input meenemen in de volgende stap: het eerste schetsontwerp.
We verwachten de scenario’s in het najaar van 2021 gereed te hebben om te presenteren aan de buurt. Wanneer de presentatie gepland wordt, vindt u hier informatie over hoe u die kunt bijwonen en uw reactie kunt geven.

Wilt u van deze en volgende meedenkmomenten op de hoogte gehouden worden? Meld u dan hieronder aan.

Voor de gemeentelijke procedures en formele inspraakmogelijkheden kunt u terecht op de projectsite van de Gemeente Utrecht.

Jan van galenstraat

Wie -

Betrokken partijen

logo's nieuwbouw

Nieuwbouw Ezelsdijk is een initiatief van de Kerckebosch Groep in samenwerking met de gemeente Utrecht. Blauw architecten zorgt voor het ontwerp van het project. Dietz zorgt voor het communicatie- en participatieproces.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en voortgang van het project?

Meld u hier aan om berichten van actuele ontwikkelingen te ontvangen.

U kunt ons bereiken via info@nieuwbouwezelsdijk.nl

Meer informatie over de plannen leest u in de 
meest gestelde vragen.